Źródła poznania Sokratesa cz. 3

Nareszcie zupełnie inaczej rzecz się ma z Platonem. Jego świadectwo o nauce Sokratesa nie ma prawie żadnego znaczenia. Albowiem, sam genialny myśliciel, nie wahał się nigdy własnych swoich myśli, które aż do późnej starości wydawały mu się tylko konsekwentnym rozwinięciem i ukształtowaniem myśli sokratycznych, kłaść w usta swemu mistrzowi, tak, że bez znajomości innych źródeł ni gdybyśmy nie wiedzieli, gdzie w jego dialogach (rozmowach) kończy się filozofia sokratyczna, a gdzie się zaczyna platońska. Lecz za to Platon w ostrym przeciwieństwie do Xenofonta, posiadał wysokie mistrzostwo artystyczne, dar ujmowania i przedstawiania wszelkich cech znamiennych. Dlatego jest on dla strony osobistej Sokratesa | najlepszym źródłem. 0 ile w jego dialogach znika indywidualność Sokratesa, jako myśliciela, o tyle wyraźnie i żywo zarysowuje się w nich postać męża. Dialogi Platona — to dzieła sztuki, do których myśl platońska dała treść, a osobistość Sokratesa — formę. Będziemy więc konsekwentni, uważając Platona za pierwsze, najbogatsze i najwierniejsze źródło do poznania tej osobistości.