Źródła poznania Sokratesa cz. 1

Pomijając odosobnione wzmianki i zaczerpnięte z dawniejszych źródeł wiadomości, posiadamy czterech autorów, którzy nam przekazali znajomość osobistości i nauki Sokratesa; są to mianowicie: rówieśnik jego, Arystofanes, który w swych „Obłokach“ z niego się wyśmiewa i natrząsa, dwaj jego uczniowie, Platon i Xenofon, którzy w wielu pismach przedstawiają i sławią go z równym podziwem, choć nie z równym talentem, a nareszcie uczeń jego ircznia, Arystoteles (i jego szkoła), który przy sposobności porusza i krytykuje jego zasady. O świadectwie Arystofanesa później pomówimy. Pomiędzy trzema zaś innymi głównymi świadkami zachodzi stosunek bardzo osobliwy, który w ogóle można tak wyrazić: Obfitość i wiarogodność ich świadectw o osobistości Sokratesa jest odwrotnie proporcjonalna do ich świadectw o jego nauce.

Arystoteles stanowi bez porównania najcenniejsze źródło dla pozytywnych zasad filozofii sokratycznej. Był on w możności doskonale się o nich poinformować, a jako przedmiotowy krytyk swoich poprzedników, nie miał żadnego prawie powodu do fałszowania tych cennych swoich wiadomości o nauce Sokratesa.