O sokratyzmie cz. 2

Dlaczegóż przytaczamy to wszystko w tym miejscu? Ponieważ z góry chcemy oddzielić naszą sprawę, t. j. sprawę niniejszej książki, od sprawy wiary sokratycznej. Oto, czego praca niniejsza chce dokonać: chce wykazać, że wiara sokratyczna zgadza się także z wynikami dzisiejszej nauki. Podejmując tę próbę, przede wszystkim czynimy zadość osobistej potrzebie. mianowicie potrzebie pogodzenia swej wiary z naukowym swym przekonaniem. Poza tym dopiero pragnęlibyśmy wystąpić z działalnością propagandystyczną, mianowicie, aby ludziom, zaliczającym się, równie jak my, do uczonych, wpoić to przekonanie, że sprzeczności, jakie mogą upatrywać między wiarą sokratyczną a zasadami nauki, są tylko pozorne, że przeciwnie w gruncie rzeczy między niemi zachodzi zupełna zgodność. Oczywista, że przedsięwzięcie nasze ma także ogólniejsze znaczenie. Wierząc bowiem w zdanie, powyżej przytoczone, uważamy i treść jego za prawdziwą, a więc równocześnie występujemy z żądaniem, żeby ta wiara się zgadzała z wynikami rozumnego rozważania. Lecz te rozważania, które ostatecznie wszystkie muszą doprowadzić do tego samego wyniku, mogą, a nawet muszą być różne, wedle każdorazowego stanu wiadomości i zapatrywań.