Strona uczuciowa cz. 1

Wzmiankowane powyżej stanowisko pośrednie czucia pomiędzy myśleniem (wyobrażaniem) a wolą (pożądaniem) wyjaśni nam jeszcze dwa inne zjawiska. Pierwsze jest następujące: podobnie jak z czucia, zbliżonego…

Świadomość i osobowość

Aby jednak osiągnąć jakie takie zrozumienie natury świadomości i osobowości, jest rzeczą niezbędną najpierw rozpatrzyć i uporządkować treść pierwszej. Przy tym możemy pójść śladem nowszej…