Istota dobra w człowieku

To właśnie jest odpowiedź, którą teraz, po zbadaniu mniemań przeciwnych, dać musimy na powyższe pytanie, tj. na pytanie: czy człowiek, dla którego niema zła, jest…

Tłum i jednostka

Dwie wcześniej opisane zasady oceny pozostają, jak się zdaje, w jawnej sprzeczności z owymi, już pokrótce dotkniętymi, punktami widzenia, które zachowanie się jednostki względem ogółu…

Obowiązki i normy moralne

Ci, którzy za cnotę uważają przestrzeganie przykazań boskich, z natury rzeczy wyłączają się z naszego roztrząsania. Albowiem mniemanie, iż jakiekolwiek przykazania pochodzą od Boga, jest…

Odporność osobowości

Zarówno zło duchowe, jak i osobowość, składają się z faktów świadomości. A każdy taki fakt, jak widzieliśmy powyżej, podwójną ma dążność: dążność do zachowania siebie…

Zło w ogólności

Zadanie ogólnego przedstawienia istoty zła jest niezmiernie trudne i niewdzięczne, tylko nieubłagana konieczność, w jakiej nas postawił cały przebieg roztrząsania, skłania nas do jego podjęcia.…

Charakter i osobowość

Wola jest to urzeczywistnienie pożądania. Pożądania czyli żądze, zwane także popędami (impulsami), powstają z pewnych wyobrażeń (które jako wywołujące pożądanie, nazwano motywami czyli bodźcami albo…