O dążeniu do prawdy

Taki jednolity światopogląd, jakiego w powyższym wymagamy, według tego, cośmy przed tym powiedzieli, składa się z pewnej sumy przekonań. Teraz jednak nasuwa się pytanie, czy…