Odporność osobowości

Zarówno zło duchowe, jak i osobowość, składają się z faktów świadomości. A każdy taki fakt, jak widzieliśmy powyżej, podwójną ma dążność: dążność do zachowania siebie…

Zło w ogólności

Zadanie ogólnego przedstawienia istoty zła jest niezmiernie trudne i niewdzięczne, tylko nieubłagana konieczność, w jakiej nas postawił cały przebieg roztrząsania, skłania nas do jego podjęcia.…

Charakter i osobowość

Wola jest to urzeczywistnienie pożądania. Pożądania czyli żądze, zwane także popędami (impulsami), powstają z pewnych wyobrażeń (które jako wywołujące pożądanie, nazwano motywami czyli bodźcami albo…

Strona uczuciowa cz. 1

Wzmiankowane powyżej stanowisko pośrednie czucia pomiędzy myśleniem (wyobrażaniem) a wolą (pożądaniem) wyjaśni nam jeszcze dwa inne zjawiska. Pierwsze jest następujące: podobnie jak z czucia, zbliżonego…

Świadomość i osobowość

Aby jednak osiągnąć jakie takie zrozumienie natury świadomości i osobowości, jest rzeczą niezbędną najpierw rozpatrzyć i uporządkować treść pierwszej. Przy tym możemy pójść śladem nowszej…

O formie „Obrony Sokratesa” cz. 3

Na końcu platońskiej „Biesiady“ kładzie Sokrates nacisk na tożsamość muzy tragicznej i komicznej, wykazując tragikowi Agatonowi i komedio-pisarzowi Arystofanesowi, że dramaty tragiczne i komiczne tworzyć…