Arcydzieło „Obrona Sokratesa” cz. 4

Lecz jeśli zważymy, że twierdzenie powyższe z systematem filozoficznym Platona pozostaje tylko w luźnym związku; że do jego uzasadnienia, doszedł dopiero znacznie później, w „Państwie“; że jednak pod względem praktycznym właśnie los mistrza nadawał się znakomicie do wzbudzenia tego przekonania w uczniu: wtenczas owo domniemanie obróci się w przypuszczenie przeciwne, i będzie dla nas rzeczą prawdopodobniejszą, że właśnie koniec Sokratesa i sposób, w jakich go znosił, zbudził w Platonie owo przekonanie o znoszeniu krzywdy. Do tego nareszcie dodać należy fakt niewątpliwy, że Platon w ,,Obronie“ w kilku punktach, mianowicie pod względem bytu duszy po śmierci, odstępuje od swego własnego stanowiska, co tylko stąd możemy sobie wytłumaczyć, że się starał wiernie oddać poglądy Sokratesa.

Lecz jeśli twierdzimy, że „Obrona“ daje charakterystykę Sokratesa, to czynimy to z pewnym zastrzeżeniem, które jednak właściwie nie jest zastrzeżeniem. Mianowicie właśnie przez to, że Platon mistrza swego musiał tu charakteryzować przez mowę, którą jemu samemu kładzie w usta, wpadł w osobliwą trudność.