Co się kryje pod definicją coachingu?

Termin coaching określa proces jaki prowadzi do rozwoju osobistego, czy zawodowego za pomocą lepszego samopoznania i uwolnieniu indywidualnego potencjału. Trzeba podkreślić, że coach nie zajmuje się rozwiązywaniem problemów, a pomaga w określeniu ścieżki rozwoju i w jej osiągnięciu.

Najpopularniejszymi rodzajami coachingu są:
rozwój osobisty,
– rozwój zawodowy/kariery,
– rozwój biznesowy (dotyczy właścicieli firm).

Czym się różni rozwój osobisty od rozwoju zawodowego?

Rozwój osobisty można inaczej określić jako rozwój życiowy. Takie doskonalenie się może dotyczyć różnych aspektów życia ludzkiego, bo można w nim skupić się między innymi na takich elementach jak:
– psychologiczne (w tym emocje lub asertywność),
– artystyczne,
– umiejętności i kompetencji,
– postawy.

Rozwój zawodowy składa się na rozwój osobisty. Takie polepszanie życia zawodowego może się odbywać nie tylko w zakresie umiejętności merytorycznych, ale też miękkich. Oprócz nabycia konkretnej umiejętności może się to wiązać z posiadaniem np. zdolności pracy w zespole. Może również dotyczyć planowania i awansu w ramach już nabytej wiedzy, albo całkowitej zmiany branży.

W ramach rozwoju zawodowego możemy spotkać się z mentoringiem. Może on mieć charakter formalny i nieformalny. Dotyczy on opieki podczas wdrażania nowej osoby do firmy. Opiekun jest nazywany mentorem i jest doświadczonym ekspertem na tym samym stanowisku co osoba, która się szkoli.

Czym jest motywacja?

Motywację można określić jako proces, który kieruje zachowaniem w ten sposób, żeby doprowadziło ono do określonego celu.

Często mówi się o motywacji w powiązaniu do wykonywanej pracy. Polega na tym, że pracownik spełnia określone przez pracodawcę oczekiwania. Za to pracodawca zapewnia środki, dzięki którym jego oczekiwania będą spełnione. Jest to wzajemna relacja, która ma przynieść korzyści obu stronom.

Nie jest to łatwy temat, ale możemy znaleźć firmy, które badają między innymi motywację swoich pracowników, a potem dają im sposobność, żeby same zarekomendowały rozwiązania, które sprawią, że ich motywacja wzrośnie.

Dla kogo jest wsparcie coacha w rozwoju osobistym, zawodowym i w motywacji?

Taka pomoc ze strony coacha jest dla osób, które chcą się doskonalić, ale nie wiedzą jak zacząć, albo samodzielne działanie nie przyniosło oczekiwanych skutków. Taka współpraca zazwyczaj trwa dłuższy okres, a wszystko zależy od indywidualnych preferencji klienta i na czym potrzebuje się skupić. Można uczestniczyć w coachingu grupowym czy to w rozwoju osobistym, czy zawodowym. W obecnych czasach wielu trenerów oferuje swoje usługi online. Takie spotkania opierają się na rozmowie, w których trener rozwoju osobistego nie ocenia, nie krytykuje i nie daje gotowych rozwiązań. Pomaga klientowi wyciągnąć ze swojego wnętrza zdolności i wspiera je w rozwoju.

więcej o coachingu możesz przeczytać odwiedzając blog coachingowy